"Θεοδωρίδιο Κέντρο - Ο ρ ί ζ ο ν τ ε ς"

Συμβουλευτικός Σταθμός

Ενημέρωση, Ευασθητοποίηση

Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ζωγραφική, Κεραμική, Αγιογραφία

Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης, Κοινωνικοποίησης, Άθλησης

Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη

Μπείτε στην παρέα των εθελοντών μας

&

Προσφέρεται ανάλογα με ...

Το χρόνο που διαθέτεται,
τα προσόντα και
τις γνώσεις σας
Αρχική2021-10-05T11:14:31+02:00

Αγαπητοί φίλοι- ες

Σας προσκαλούμε να μπείτε και εσείς στην μεγάλη παρέα των εθελοντών του “ Θεοδωρίδειο Κέντρο – Ορίζοντες¨ του Δήμου Καρδίτσας.
Στόχος μας είναι μέσα από τις δράσεις μας, να γνωστοποιήσουμε το έργο και την φιλοσοφία του Κέντρου μας και στηρίζουμε την ευάλωτη κοινωνική ομάδα την οποία υπηρετεί.
Ετσι λοιπόν, ανάλογα με τις γνώσεις, τα προσόντα, αλλά και τον χρόνο που διαθέτετε, μπορείτε να προσφέρετε:
στην κάλυψη των τακτικών αναγκών του Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στα εργαστήρια , προσφέροντας υλικά, χρόνο, για να υποστηρίξουν τη λειτουργία μας. Επίσης συμμετέχοντας σε δράσεις σε προγράμματα Κοινωνικοποίησης , σε εκδηλώσεις, σε εορταστικά bazaar κ.α

Τα νέα μας

Load More Posts
 • Συμβουλευτικός σταθμός

 • Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση

 • Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη

 • Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης

 • Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης

 • Προγράμματα Κοινωνικοποίησης

 • Προγράμματα Αθλησης

Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είναι ο χώρος στον οποίο οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους μπορούν να απευθύνονται και να βρίσκουν:

 • Πληροφορίες για θέματα που τους αφορούν

 • Υποστήριξη και συμπαράσταση

 • Επαφή και επικοινωνία μεταξύ τους, με τους Συλλόγους τους που λειτουργούν στην περιοχή μας αλλά και με τους πανελλήνιους Συλλόγους ΑΜΕΑ

Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ απευθύνεται σε όλη την κοινωνία με:

 • Διαλέξεις ενημερωτικού χαρακτήρα για τα προβλήματα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες

 • Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης

 • Εργαστήριο Κεραμικής

 • Εργαστήριο Ζωγραφικής

 • Εργαστήριο Αγιογραφίας

Go to Top